96-100 Skierniewice
ul. Trzcińska 18
tel.: /46/ 833 22 43, 833 34 27
fax: /46/ 833 22 43

e-mail:
poczta@skoskierniewice.gov.pl

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8.00 do 15.00